Promedic

Muv
3 lutego 2017

Serwis internetowy sprzedający kursy online z zakresu BHP i Pierwszej pomocy
Klienci po zakupie kursu przechodzą do jego treści. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi użytkownik podchodzi do testu - 10 pytań losowo wybieranych z puli. Po pozytywnym zaliczeniu testu użytkownikowi zostaje wygenerowany certyfikat w PDF.

Strona internetowa stworzona została na bazie systemu WordPress z dodatkiem Woocommerce. Wykorzystaliśmy domyślny motyw od twórców Woocommerce wdrażając do niego dodatkowe funkcjonalności.

Zadanie:

Stworzenie portalu z kursami online, testami oraz automatycznie generowanymi certyfikatami